تبدیل تاریخ شمسی به میلادی در آندروید به زبان برنامه نویسی جاوا

۴ سال پیش(به روز شده در ۴ سال پیش) جاوا(اندروید) ۱

مشخصات تصویر: ۶۸.۹۹ کیلو بایت , ۵۳۰x۴۰۰ پیکسل , jpg , Android-Logo-4
جزییات تصویر:
منبع تصویر: اینترنت

کدی که قرار است برای شما بنویسیم در این وبسایت به چند زبان نوشته شده است. یعنی از یک الگوریتم خاص که همه ی آنها از آن نشات می گیرند. کد زیر دارای سه تابع است که تابع اول و دوم مربوط به مشخص نمودن کبیسه بودن سال میلادی و شمسی است و تابع سوم مربوط به تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی است.

  public boolean gLeapYear(int year) {
    if ((year % 4 == 0) && ((year % 100 != 0) || (year % 400 == 0)))
      return true;
    else
      return false;
  }
 
  public boolean sLeapYear(int year) {
    int[] ary = {1, 5, 9, 13, 17, 22, 26, 30};
    boolean result = false;
    int b = year % 33;
    if (Arrays.asList(ary).contains(b))
      result = true;
    return result;
  }
 
  public String shamsiDate(int gyear, int gmonth, int gday) {
    int[] _gl = {0, 31, 60, 91, 121, 152, 182, 213, 244, 274, 305, 335};
    int[] _g = {0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334};
 
    int deydiffjan = 10;
    int gd = 0;
    int sd = 0;
    int sm = 0;
    int gmod = 0;
    int sy = 0;
 
    if (gLeapYear(gyear - 1))
      deydiffjan = 11;
    if (gLeapYear(gyear))
      gd = _gl[gmonth - 1] + gday;
    else
      gd = _g[gmonth - 1] + gday;
    if (gd > 79) {
      sy = gyear - 621;
      gd = gd - 79;
      if (gd <= 186) {
        gmod = gd % 31;
        switch (gmod) {
          case 0:
            sd = 31;
            sm = (int) (gd / 31);
            break;
          default:
            sd = gmod;
            sm = (int) (gd / 31) + 1;
        }
      } else {
        gd = gd - 186;
        gmod = gd % 30;
        switch (gmod) {
          case 0:
            sd = 30;
            sm = (int) (gd / 30) + 6;
            break;
          default:
            sd = gmod;
            sm = (int) (gd / 30) + 7;
        }
      }
    } else {
      sy = gyear - 622;
      gd = gd + deydiffjan;
      gmod = gd % 30;
      switch (gmod) {
        case 0:
          sd = 30;
          sm = (int) (gd / 30) + 9;
          break;
        default:
          sd = gmod;
          sm = (int) (gd / 30) + 10;
      }
    }
 
    return String.valueOf(sy) + '/' + String.valueOf(sm) + '/' + String.valueOf(sd);
  }

1 نظر

gravatar  محمود
۳ سال پیش - بررسی شده - نوشته شده توسط مهمان

همچنین میتونید از این library استفاده کنید که Immutable هست و API آسونی داره:

https://github.com/mfathi91/persian-date-time