اجرای دستور INSERT در MySQL به صورت تابع در PHP

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

دستور INSERT یکی از دستورات پرکاربرد در پایگاه داده MySQL است. در پروژه های بزرگ برای اجرای یک فرآیند مثلا ثبت کاربر ممکن است چندین بار این دستور مورد استفاده قرار گیرد. اگر بخواهیم به صورت دستی مدام به اجرای متوالی کوئری ها بپردازیم خسته کننده است چرا که تکرار برخی کلیدواژه ها در این روش ابتدایی بسیار است. البته راه های زیادی برای حل این مسئله وجود دارد که آن استفاده از کلاس های مرتبط است. اما تابع ای که در این بخش معرفی می گردد جهت معرفی و آموزش است و شاید در پروژه بعدی تان بدرد بخورد. در واقع این تابع نحوه اجرای دستور INSERT را راحت تر می کند.

function mysql_insert($table, $inserts)
{
    $values = array_map('mysql_real_escape_string', array_values($inserts));
    $keys = array_keys($inserts);

    return mysql_query('INSERT INTO `' . $table . '` (`' . implode('`,`', $keys) .
        "`) VALUES ('" . implode("','", $values) . "')");
}

mysql_insert('country', array('id' => '1', 'name' => 'country1', 'description' => '...', ));

---------------------------------------out-------------------------------------------
INSERT INTO `country` (`id`,`name`,`description`) VALUES ('1','country1','...')

منبع: php.net

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

توابع رمزگذاری و رمزگشایی یک رشته با خروجی‌های متفاوت...

دو تابع encrypt و decrypt به ترتیب مربوط به رمزگذاری و رمزگشایی می باشند. اما تفاوتی که با حالت معمول دارند این است که خروجی تابع encrypt برای یک مقدار با هر بار فراخوانی متفاوت است. این ویژگی قطعا در...

دسترسی به مقادیر آرایه بصورت کلیدهای غیر عددی با شماره کلید(گسترش تابع array slice)...

در آرایه هایی که کلیدهای آن غیر عددی است گرفتن مقادیر آن به صورت عددی اشتباه است یعنی......

تابع ()ceil در php...

تابع ()ceil عدد ورودی را به بزرگترین عدد صحیح گرد می کند. برای فهم بیشتر از کاربرد تابع ، مثالهای زیر را ببینید......

تبدیل فوت به کیلومتر در php...

تابع تبدیل واحد فوت به کیلومتر در زبان php......

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload