ایجاد رشته تصادفی

۶ سال پیش(به روز شده در ۴ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع رشته تصادفی به طول آرگومان ورودی(len$) تولید می‌کند.

function rnd_string($len = 24)
{
  $str = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  $strlen = strlen($str) - 1;
  $result = '';
  for ($i = 0; $i < $len; $i++)
    $result .= $str[rand(0, $strlen)];
  return $result;
}
 
echo rnd_string();

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

تعریف تابع در تابع...

برای فراخوانی تابعی که در درون تابع دیگر ایجاد شده است باید ابتدا تابع پدر فراخوانی شود و سپس تابع فرزند قابل دسترس خواهد بود. مثال: function foo() { function bar() { echo "Hello World!"; ...

مشخص کردن کبیسه بودن سال در حالت شمسی و میلادی...

در کد زیر, تابع gLeapYear کبیسه بودن سال میلادی و sLeapYear کبیسه بودن سال شمسی را مشخص می کند. function gLeapYear($year) { if (($year % 4 == 0) and (($year % 100 != 0) or ($year % 400 == 0))) ...

محاسبه زمان اجرای یک کد(زمان‌سنج) در php...

بسیار پیش می آید تا مدت زمان اجرای یک تکه کد را بدانیم. دو تابع زیر برای حل این مسئله به کمک شما می آیند و مثال مربوطه نیز نحوه استفاده از این دو تابع را کاملا مناسب بیان نموده است. کارکرد توابع آسان ...

توابع next , prev , end , current , reset در php...

این توابع مرتبط با آرایه ها هستند و وظیفه آنها اشاره به مقادیر آنهاست. در آرایه هایی که اندیسها یا کلیدهای آنها غیر عددی است , دسترسی به مقدار کمی متفاوت تر خواهد بود. هر چند که این توابع برای اندیسها...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload