بررسی صحت ایمیل از نظر ساختار

۶ سال پیش پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰(غیر فعال)

با توجه به کد زیر اگر ایمیل از لحاظ ساختار صحیح باشد مقدار True و در غیر این صورت مقدار False را بر می گرداند. به ساختار خوب توجه کنید!

function valid_email($email)
{
    return preg_match('/^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/',
        $email);
}
 
echo valid_email('test@test.com');

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

شناسایی اعداد از متن یونیکد...

روشهای رایج همگی جهت شناسایی اعداد یک رشته روش زیر را پیشنهاد میکنند......

تبدیل مایل به کیلومتر در php...

تابع تبدیل مایل به کیلومتر......

گرفتن آدرس فعلی صفحه(get page url)...

در PHP بسیاری از اطلاعات سرور در متغیر $_SERVER نگهداری می شود اما به صورت مجزا. ما برای اینکه بتوانیم آدرس کامل صفحه فعلی ای که در جریان است را بدست آوریم باید از این جزییات استفاده کنیم. * لازم به ذ...

نسخه بهتر شده تابع parse_str در php...

در تابع ()parse_str تبدیل آرایه ها بدرستی انجام نمیشود به همین خاطر نیاز هست تا تابع قدرتمندتری استفاده نمود. تابع معرفی شده بصورت کامل یک رشته کوئری ورودی را به متغیرها و آرایه ها تبدیل میکند و به نو...