برگرداندن کلیدهای آرایه به حالت uppercase یا lowercase

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰(غیر فعال)

تابع زیر , کلیدهای آرایه ورودی را به حروف کوچک یا حروف یزرگ تبدیل و سپس آرایه را بر می گرداند. این تابع می تواند استفاده خاص خود را داشته باشد مثلا وقتی بخواهیم ورودی ها را به آرایه ای تبدیل و سپس با یک کلید خاص مقایسه کنیم. مزیت این تابع در مقایسه با تابع اصلی php پشتیبانی از یونیکد است. در هر حال برای درک بهتر آن به مثال توجه کنید:

//مشابه عملکرد این تابع در پی اچ پی => array_change_key_case ( array $array [, int $case = CASE_LOWER ] )
function unicode_arrayChangeKeyCase($arr, $case = CASE_LOWER) { $case = ($case == CASE_LOWER) ? MB_CASE_LOWER : MB_CASE_UPPER; foreach ($arr as $k => $v) { $ret[mb_convert_case($k, $case, "UTF-8")] = $v; } return $ret; } print_r(unicode_arrayChangeKeyCase(array('pLay' => 1, 'BoOk' => 2, 'کتاب BoOK' =>3)));
-------------------------------our---------------------------------- Array ( [play] => 1 [book] => 2 [کتاب book] => 3 )

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

تابع محاسبه طول رشته با یونیکد utf-8...

دو تابع جهت بررسی طول یک رشته utf8. function strlen_utf8( $str ) { return mb_strlen( $str, 'UTF-8' ); }   //or... function strlen_utf8( $str ) { $c = 0; $len = strlen( $str ); ...

تابع بررسی صحت url...

تابع بررسی صحت یو آر ال. function is_valid_url($url) { return preg_match('|^http(s)?://[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(:[0-9]+)?(/.*)?$|i', $url); }...

ایجاد تابعی با n ورودی - mixed arguments...

برای ایجاد تابعی با n ورودی (mixed arguments) کافیست ابتدا آرگومانهای تابع را به صورت یک متغیر آرایهای بگیرید. مثال: function foo() { $args = func_get_args(); print_r($args); }   ...

تابع گرفتن نام اصلی فایل از URL...

گاهی براحتی میتوان از یک آدرس اینترنتی متصل به یک فایل ، نام فایل را براحتی بدست آورد اما در وب جدید بدلایل دستکاری URLها برای سئو ، به خاطر سپاری راحتتر و سایر موارد نمیتوان از آدرس مورد نظر نام فایل...