تابع محاسبه کننده شروع و پایان یک روز به زمان یونیکس در php

۳ سال پیش(به روز شده در ۳ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع زیر زمان شروع و پایان یک روز را به فرمت یونیکس بر میگرداند. مثلا اگر ورودی را تاریخ یونیکس امروز بدهیم ابتدای روز و انتهای روز را به ما بر میگرداند.

date_default_timezone_set('Asia/Tehran');
 
function todayBeginningEndTime($time) {
  $dtNow = new DateTime();
  // Set a non-default timezone if needed
  $dtNow->setTimestamp($time);
 
  $beginOfDay = clone $dtNow;
 
  // Go to midnight. -> modify('midnight') does not do this for some reason
  $beginOfDay->modify('today');
 
  $endOfDay = clone $beginOfDay;
  $endOfDay->modify('tomorrow');
  // adjust from the next day to the end of the day, per original question
  $endOfDay->modify('1 second ago'); 
 
  return array('start'=>$beginOfDay->format('U'), 'end'=>$endOfDay->format('U')); 
}
 
print_r(todayBeginningEndTime(time())); //out = Array ( [start] => 1466969400 [end] => 1467055799 )

منبع

صفحات پیشنهادی

محاسبه زمان اجرای یک کد(زمان‌سنج) در php...

بسیار پیش می آید تا مدت زمان اجرای یک تکه کد را بدانیم. دو تابع زیر برای حل این مسئله به کمک شما می آیند و مثال مربوطه نیز نحوه استفاده از این دو تابع را کاملا مناسب بیان نموده است. کارکرد توابع آسان ...

تغییر ابعاد تصویر با رعایت نسبت طول به عرض...

این تابع تصاویر با فرمت یا پسوند jpg یا jpeg را به ابعاد دلخواه تغییر می دهد. یعنی با min یا max مشخص می کنید که رو به افزایش باشد یا خیر. هر گاه max انتخاب شود به این معنی خواهد بود که طول تصویر شما ...

جدا کردن 3 رقم 3 رقم اعداد جهت نمایش مقادیر پولی در php...

هر چند در php تابعی بنام number_format جهت انجام اینکار وجود دارد اما درج تابع دستی آن نیز خالی از لطف نیست....

مشخص کردن کبیسه بودن سال در حالت شمسی و میلادی...

در کد زیر, تابع gLeapYear کبیسه بودن سال میلادی و sLeapYear کبیسه بودن سال شمسی را مشخص می کند. function gLeapYear($year) { if (($year % 4 == 0) and (($year % 100 != 0) or ($year % 400 == 0))) ...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload