تابع محاسبه کننده شروع و پایان یک روز به زمان یونیکس در php

۳ سال پیش(به روز شده در ۳ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع زیر زمان شروع و پایان یک روز را به فرمت یونیکس بر میگرداند. مثلا اگر ورودی را تاریخ یونیکس امروز بدهیم ابتدای روز و انتهای روز را به ما بر میگرداند.

date_default_timezone_set('Asia/Tehran');
 
function todayBeginningEndTime($time) {
  $dtNow = new DateTime();
  // Set a non-default timezone if needed
  $dtNow->setTimestamp($time);
 
  $beginOfDay = clone $dtNow;
 
  // Go to midnight. -> modify('midnight') does not do this for some reason
  $beginOfDay->modify('today');
 
  $endOfDay = clone $beginOfDay;
  $endOfDay->modify('tomorrow');
  // adjust from the next day to the end of the day, per original question
  $endOfDay->modify('1 second ago'); 
 
  return array('start'=>$beginOfDay->format('U'), 'end'=>$endOfDay->format('U')); 
}
 
print_r(todayBeginningEndTime(time())); //out = Array ( [start] => 1466969400 [end] => 1467055799 )

منبع

صفحات پیشنهادی

نمایش نام با فرمت مناسب(گسترش تابع ucwords)...

تابع ucwords برای بزرگ کردن حروف ابتدای کلمات یک رشته بکار می رود. البته زمانی این تابع کاربرد دارد که فاصله بین کلمات فضای خالی باشد(مثلا خط تیره را نیز جز کلمه بحساب می آورد). حال زمانیکه فاصله بین ...

برگرداندن کلیدهای آرایه به حالت uppercase یا lowercase...

تابع زیر , کلیدهای آرایه ورودی را به حروف کوچک یا حروف یزرگ تبدیل و سپس آرایه را بر می گرداند. این تابع می تواند استفاده خاص خود را داشته باشد مثلا وقتی بخواهیم ورودی ها را به آرایه ای تبدیل و سپس با ...

تابع حذف فایل در صورت وجود...

تابع زیر فرآیند ساده‌ای دارد. ابتدا بررسی می کند که آیا فایل وجود دارد یا خیر. در صورت وجود آنرا حذف می‌کند. function delFile( $file_name ) { if ( file_exists( $file_name ) ) // Does '$fi...

تابع تبدیل حجم فایل به فرمتهای مختلف...

تابع زیر حجم فایل را بررسی نموده و با توجه به اندازه آن , حجم را با فرمت مناسب نمایش می دهد. function formatFileSize( $size ) { $file_size = $size; $i = 0;   $name = array( 'byte', 'kB',...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload