تابع چک کردن حجم رشته ورودی و محاسبه حجم آن

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع ()valid_size مقدار رشته ورودی را محاسبه کرده و سپس بررسی می کند که کمتر و برابر از رشته ورودی است که در صورت درستی شرط مقدار طول رشته به کیلوبایت و در غیر اینصورت مقدار False را بر می گرداند.

function valid_size($content, $limit = 2000) //kb
{
  $size = number_format(strlen($content)/1024, 2, ".", "");
  if($size>$limit)
   {
     return false;
   }
 
  return $size;
}

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

تابع محاسبه کننده شروع و پایان یک روز به زمان یونیکس در php...

تابع زیر زمان شروع و پایان یک روز را به فرمت یونیکس بر میگرداند......

جدا سازی سه رقمی اعداد جهت خوانایی بهتر با تابع numberformat...

در php تابعی با نام number_format جهت جدا سازی سه رقمی اعداد وجود دارد ، اما با این وجود برای آموزش و جلوگیری از خطا بدلیل پشتیبانی نشدن در نسخه های مختلف php این تابع را معرفی می کنیم که به شرح زیر ا...

نسخه بهتر شده تابع parse_str در php...

در تابع ()parse_str تبدیل آرایه ها بدرستی انجام نمیشود به همین خاطر نیاز هست تا تابع قدرتمندتری استفاده نمود. تابع معرفی شده بصورت کامل یک رشته کوئری ورودی را به متغیرها و آرایه ها تبدیل میکند و به نو...

تبدیل فوت به کیلومتر در php...

تابع تبدیل واحد فوت به کیلومتر در زبان php......

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload