تابع ()ceil در php

۵ سال پیش پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع ()ceil عدد ورودی را به بزرگترین عدد صحیح گرد می کند. برای فهم بیشتر از کاربرد تابع ، مثالهای زیر را ببینید:

<?php 
echo ceil(1.2)."\n";
echo ceil(1.5)."\n";
echo ceil(1.7)."\n";
echo ceil(-1.2)."\n";
echo ceil(-1.5)."\n";
echo ceil(-1.7)."\n";
 
/* out
2
2
2
-1
-1
-1
*/
?>

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

بدست آوردن زیر مجموعه های یک مجموعه در php...

تابع ()subsets زیر مجموعه های یک مجموعه را بر می گرداند. روش کار الگوریتم بسیار ساده است. ابتدا با توجه به آرایه ورودی تعداد اعضای آرایه را بدست می آوریم و سپس 2 را بتوان آن عدد می رسانیم. در واقع یک ...

جدا سازی کلمات یک رشته با توجه به کاراکترهای جدا کننده(گسترش تابع explode)...

تابع explode جهت جدا سازی یک رشته با توجه به کاراکتر ورودی کاربرد دارد. جهت جداسازی یک رشته با چند کاراکتر راه های محتلفی وجود دارد که ما در این بخش این تابع را برای مقصود خود بسط داده ایم. به کدهای ز...

تبدیل مایل به کیلومتر در php...

تابع تبدیل مایل به کیلومتر......

تبدیل فوت به کیلومتر در php...

تابع تبدیل واحد فوت به کیلومتر در زبان php......

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload