تابع ()ceil در php

۵ سال پیش پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع ()ceil عدد ورودی را به بزرگترین عدد صحیح گرد می کند. برای فهم بیشتر از کاربرد تابع ، مثالهای زیر را ببینید:

<?php 
echo ceil(1.2)."\n";
echo ceil(1.5)."\n";
echo ceil(1.7)."\n";
echo ceil(-1.2)."\n";
echo ceil(-1.5)."\n";
echo ceil(-1.7)."\n";
 
/* out
2
2
2
-1
-1
-1
*/
?>

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

تبدیل فوت به کیلومتر در php...

تابع تبدیل واحد فوت به کیلومتر در زبان php......

بدست آوردن زیر مجموعه های یک مجموعه در php...

تابع ()subsets زیر مجموعه های یک مجموعه را بر می گرداند. روش کار الگوریتم بسیار ساده است. ابتدا با توجه به آرایه ورودی تعداد اعضای آرایه را بدست می آوریم و سپس 2 را بتوان آن عدد می رسانیم. در واقع یک ...

ایجاد تابعی با n ورودی - mixed arguments...

برای ایجاد تابعی با n ورودی (mixed arguments) کافیست ابتدا آرگومانهای تابع را به صورت یک متغیر آرایهای بگیرید. مثال: function foo() { $args = func_get_args(); print_r($args); }   ...

تابع ایجاد پسورد یا رمز عبور خودکار(password generator)...

این تابع رمز عبور تصادفی ایجاد می کند. رمز عبورهای تصادفی مصارفی بسیاری مخصوصا در سیستمهای مدیریت کاربر دارند......

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload