تابع ()mysql_data_seek در php

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

در PHP بارها پیش می آید بعد از کوئری SELECT از تابع ()mysql_fetch_assoc یا تابع ()mysql_fetch_array استفاده کنید. مانند مثال زیر:

//After connect to db...
$rslt = mysql_query( 'SELECT * FROM table' ) ;
while ( $row = mysql_fetch_assoc( $rslt ) ) {
    //do
}
 
while ( $row = mysql_fetch_assoc( $rslt ) ) {
    //do
}

متغییر rslt$ نتیجه کوئری را نگه می دارد. سپس تابع ()mysql_fetch_assoc اشاره گر شروع آرایه را یک مرتبه به جلو می برد بطوری که حلقه تا زمانی ادامه می یابد تا نتیحه تابع False باشد که در این صورت کل رکوردها بررسی شده. به هر حال بعد از حلقه اگر دوباره همین حلقه را اجرا کنید هیچ عملی اتفاق نمی افتد چرا که اشاره گر شروع آرایه rslt$ به آخرین مقدار آن اشاره می کند به همین دلیل حلقه دوم اجرا نمی شود. اما برای اینکه حلقه دوم همانند حلقه اول عمل کند باید محل اشاره گر را ریست کنید تا از اولین خانه آرایه شروع شود. تابع ()mysql_data_seek این کار را انجام می دهد در واقع عملکرد این تابع شبیه تابع ()reset می باشد.

//After connect to db...
$rslt = mysql_query( 'SELECT * FROM table' ) ;
while ( $row = mysql_fetch_assoc( $rslt ) ) {
    //do
}
 
mysql_data_seek( $rslt, 0 ) ;
while ( $row = mysql_fetch_assoc( $rslt ) ) {
    //do
}

برچسبها

تابع

صفحات پیشنهادی

دسترسی به مقادیر آرایه بصورت کلیدهای غیر عددی با شماره کلید(گسترش تابع array slice)...

در آرایه هایی که کلیدهای آن غیر عددی است گرفتن مقادیر آن به صورت عددی اشتباه است یعنی......

نمایش نام با فرمت مناسب(گسترش تابع ucwords)...

تابع ucwords برای بزرگ کردن حروف ابتدای کلمات یک رشته بکار می رود. البته زمانی این تابع کاربرد دارد که فاصله بین کلمات فضای خالی باشد(مثلا خط تیره را نیز جز کلمه بحساب می آورد). حال زمانیکه فاصله بین ...

گرفتن زیرمجموعه های شناسه یک آرایه از کل آرایه به صورت تو در تو...

مدتی قبل برای گروه ما در یکی از پروژه ها به تابعی نیاز شد که هر چند جز کدهای ساده ایست اما کارهای بزرگی انجام میدهد. تابع زیر تمامی زیرمجموعه های یک شناسه بصورت تو در تو رو را شناسایی میکند. برای درک ...

چک کردن ورودی عددی با استفاده از تابع preg match...

یکی از توابعی که جهت چک کردن اینکه مقدار وارد شده عددی است یا خیر استفاده می شود تابع is_numeric است. اما جهت آشنایی بیشتر با تابع preg_match و نحوه استفاده از این تابع قدرتمند تابعی مثال زده می شود ک...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload