تابع subwords - نمایش بخشی از کلمه های یک رشته

۴ سال پیش(به روز شده در ۴ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

در php تابعی بعنوان substr برای نمایش یک رشته وجود دارد. اینبار تابعی را معرفی می کنیم که بخشی از کلمات یک رشته را با توجه به تعداد مشخص شده ورودی بر می گرداند. مزیت این تابع این است که از رشته های یونیکد پشتیبانی می کند چرا که اساس جدایی کلمات بر اساس کاراکترهای اسکی ازقبیل فاصله ، ویرگول ، و... می باشد. همچنین تابع مذکور در صورت نمایش بخشی از کلمات یک رشته(در صورت اینکه کلمات جدا شده شامل همه نباشد) در آخر رشته خروجی متغیر end$ را اضافه می کند.

/**
 * Get words from string...
 * @param string $str: String of words
 * @param integer $max: Maximum words
 * @param char $char: is Delimiter
 * @param string $end: Apend string if string will be cutted
 */
function subwords( $str, $max = 24, $char = ' ', $end = '...' ) {
  $str = trim( $str ) ;
  $str = $str . $char ;
  $len = strlen( $str ) ;
  $words = '' ;
  $w = '' ;
  $c = 0 ;
  for ( $i = 0; $i < $len; $i++ )
    if ( $str[$i] != $char )
      $w = $w . $str[$i] ;
    else
      if ( ( $w != $char ) and ( $w != '' ) ) {
        $words .= $w . $char ;
        $c++ ;
        if ( $c >= $max ) {
          break ;
        }
        $w = '' ;
      }
  if ( $i+1 >= $len ) {
    $end = '' ;
  }
  return trim( $words ) . $end ;
}
 
echo subwords('Hello World!', 1); //out = 'hello...'

با اقتباس از تابع پارسر

برچسبها

subwords

صفحات پیشنهادی

تابع کپی فایل از هر آدرس دلخواه...

تابع زیر آدرس مورد نظر را در دایرکتوری مقصد کپی می کند. توجه شود که تابع copy فقط مختص کپی فایلهای اینترنتی نیست. function WgetFile( $URL, $dir ) { $nomefile = $dir . "/" . basename( $URL ); ...

ایجاد رشته تصادفی...

این تابع رشته تصادفی به طول آرگومان ورودی(len$) تولید می‌کند. function rnd_string($len = 24) { $str = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; $strlen = strlen($s...

ایجاد دایرکتوری در صورت نبود آن...

تابع زیر در صورت نبود دایرکتوری آنرا ایجاد می‌نماید. function createDir( $dir ) { if ( !is_dir( $dir ) ) { mkdir( $dir, 0777 ); return true; } return false; }...

تابع کامل کننده تگهای شکسته(close dangling tags)...

گاهی اوقا پیش می آید که در هنگام انتخاب متن html انتهای تگ در متن نباشد و یا به اصطلاح تگها پایان نداشته باشند. برای این منظور تابع زیر تگهای ناقص را شناسایی نموده و انتهای آنها را در آخر متن اضافه می...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload