تابع subwords - نمایش بخشی از کلمه های یک رشته

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

در php تابعی بعنوان substr برای نمایش یک رشته وجود دارد. اینبار تابعی را معرفی می کنیم که بخشی از کلمات یک رشته را با توجه به تعداد مشخص شده ورودی بر می گرداند. مزیت این تابع این است که از رشته های یونیکد پشتیبانی می کند چرا که اساس جدایی کلمات بر اساس کاراکترهای اسکی ازقبیل فاصله ، ویرگول ، و... می باشد. همچنین تابع مذکور در صورت نمایش بخشی از کلمات یک رشته(در صورت اینکه کلمات جدا شده شامل همه نباشد) در آخر رشته خروجی متغیر end$ را اضافه می کند.

/**
 * Get words from string...
 * @param string $str: String of words
 * @param integer $max: Maximum words
 * @param char $char: is Delimiter
 * @param string $end: Apend string if string will be cutted
 */
function subwords( $str, $max = 24, $char = ' ', $end = '...' ) {
  $str = trim( $str ) ;
  $str = $str . $char ;
  $len = strlen( $str ) ;
  $words = '' ;
  $w = '' ;
  $c = 0 ;
  for ( $i = 0; $i < $len; $i++ )
    if ( $str[$i] != $char )
      $w = $w . $str[$i] ;
    else
      if ( ( $w != $char ) and ( $w != '' ) ) {
        $words .= $w . $char ;
        $c++ ;
        if ( $c >= $max ) {
          break ;
        }
        $w = '' ;
      }
  if ( $i+1 >= $len ) {
    $end = '' ;
  }
  return trim( $words ) . $end ;
}
 
echo subwords('Hello World!', 1); //out = 'hello...'

با اقتباس از تابع پارسر

برچسبها

subwords

صفحات پیشنهادی

تابع حذف فایل در صورت وجود...

تابع زیر فرآیند ساده‌ای دارد. ابتدا بررسی می کند که آیا فایل وجود دارد یا خیر. در صورت وجود آنرا حذف می‌کند. function delFile( $file_name ) { if ( file_exists( $file_name ) ) // Does '$fi...

تابع محاسبه طول رشته با یونیکد utf-8...

دو تابع جهت بررسی طول یک رشته utf8. function strlen_utf8( $str ) { return mb_strlen( $str, 'UTF-8' ); }   //or... function strlen_utf8( $str ) { $c = 0; $len = strlen( $str ); ...

تبدیل رشته به فرمت خاص...

با استفاده از تابع زیر رشته مورد نظر را به فرمت خاص تبدیل نمایید. این تابع برای تبدیل شماره تلفنها و ... مناسب است. به مثال مورد نظر توجه نمایید......

بررسی صحت ایمیل از نظر ساختار...

با توجه به کد زیر اگر ایمیل از لحاظ ساختار صحیح باشد مقدار True و در غیر این صورت مقدار False را بر می گرداند. به ساختار خوب توجه کنید! function valid_email($email) { return preg_match('/^([a-z...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload