تابع ایجاد پسورد یا رمز عبور خودکار(password generator)

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع رمز عبور تصادفی ایجاد می کند. رمز عبورهای تصادفی مصارفی بسیاری مخصوصا در سیستمهای مدیریت کاربر دارند.

function passwordGenerator($minLength = 8, $maxLength = 12, $maxSymbols = 2)
{
  $symbolCount = 0;
  srand((double)microtime() * 1000003);
  for ($i = 0; $i < rand($minLength, $maxLength); $i++) {
    do {
      $char = rand(33, 126);
      $symbolCount += $isSymbol = (!in_array($char, range(48, 57)) && !in_array($char,
        range(65, 90)) && !in_array($char, range(97, 122)));
      if ($symbolCount <= $maxSymbols || !$isSymbol) {
        break;
      }
    } while (true);

    $passwd = sprintf('%s%c', isset($passwd) ? $passwd : null, $char);
  }
  return $passwd;
}

echo passwordGenerator(); //out = "ee$~X3Aiq" , "A}x2@EO42" , "W*@RRQhF" or ...

مرجع: php.net

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

ایجاد دایرکتوری های تو در تو(گسترش تابع mkdir)...

تابع پیشفرض mkdir جهت ایجاد دایرکتوری یا پوشه بکار می رود اما در صورتی که بخواهیم دایرکتوری تو در تو ایجاد کنیم این تابع کاربرد نخواهد داشت یعنی......

نمایش آرایه به صورت درخت...

تابع print_r برای نمایش متغیر مخصوصا آرایه ها بسیار پر کاربرد است و قطعا برنامه نویسان php بارها با آن برخورد داشته اند. در این مطلب تابعی معرفی می گردد که آرایه ها را بر خلاف تابع print_r بصورت درخت ...

تابع ()ceil در php...

تابع ()ceil عدد ورودی را به بزرگترین عدد صحیح گرد می کند. برای فهم بیشتر از کاربرد تابع ، مثالهای زیر را ببینید......

گرفتن جملات یک رشته...

این تابع جملات رشته ورودی را بر می گرداند. آرگومان str$ رشته ورودی و char$ مربوط به جدا کننده کلمات در رشته می باشد که به طور پیش فرض تهی است. function parser($str, $char = ' ') { $str = trim($str...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload