تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی

۶ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی. دو تابع اولیه مربوط مشخص کردن کبیسه بودن سالهای شمسی و میلادی است.

function gLeapYear( $year )
{
  if ( ( $year % 4 == 0 ) and ( ( $year % 100 != 0 ) or ( $year % 400 == 0 ) ) )
   return true;
  else
   return false;
}

function sLeapYear( $year )
{
  $ary = array( 1, 5, 9, 13, 17, 22, 26, 30 );
  $result = false;
  $b = $year % 33;
  if ( in_array( $b, $ary ) )
   $result = true;
  return $result;
}

function shamsiDate( $gyear, $gmonth, $gday )
{
  $_gl = array( 0, 31, 60, 91, 121, 152, 182, 213, 244, 274, 305, 335 );
  $_g = array( 0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334 );
  $_smNames = array( 1 => 'فروردین', 2 => 'اردیبهشت', 3 => 'خرداد', 4 => 'تیر', 5 => 'مرداد', 6 => 'شهریور', 7 => 'مهر', 8 => 'آبان', 9 => 'آذر', 10 => 'دی', 11 => 'بهمن', 12 => 'اسفند' );
  $result = array();
  $deydiffjan = 10;
  if ( gLeapYear( $gyear - 1 ) )
   $deydiffjan = 11;
  if ( gLeapYear( $gyear ) )
   $gd = $_gl[$gmonth - 1] + $gday;
  else
   $gd = $_g[$gmonth - 1] + $gday;
  if ( $gd > 79 ) {
   $sy = $gyear - 621;
   $gd = $gd - 79;
   if ( $gd <= 186 ) {
     $gmod = $gd % 31;
     switch ( $gmod ) {
      case 0:
        $sd = 31;
        $sm = ( int )( $gd / 31 );
        break;
      default:
        $sd = $gmod;
        $sm = ( int )( $gd / 31 ) + 1;
     }
   }
   else {
     $gd = $gd - 186;
     $gmod = $gd % 30;
     switch ( $gmod ) {
      case 0:
        $sd = 30;
        $sm = ( int )( $gd / 30 ) + 6;
        break;
      default:
        $sd = $gmod;
        $sm = ( int )( $gd / 30 ) + 7;
     }
   }
  }
  else {
   $sy = $gyear - 622;
   $gd = $gd + $deydiffjan;
   $gmod = $gd % 30;
   switch ( $gmod ) {
     case 0:
      $sd = 30;
      $sm = ( int )( $gd / 30 ) + 9;
      break;
     default:
      $sd = $gmod;
      $sm = ( int )( $gd / 30 ) + 10;
   }
  }

  return "$sd $_smNames[$sm] $sy";
}

echo shamsiDate( 2013, 12, 14 ); //out = 23 آذر 1392

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

جدا سازی سه رقمی اعداد جهت خوانایی بهتر با تابع numberformat...

در php تابعی با نام number_format جهت جدا سازی سه رقمی اعداد وجود دارد ، اما با این وجود برای آموزش و جلوگیری از خطا بدلیل پشتیبانی نشدن در نسخه های مختلف php این تابع را معرفی می کنیم که به شرح زیر ا...

چک کردن صحت رشته ی کاراکتر-عددی...

تابع ()ctype_alnum رشته ورودی را بررسی میکند که آیا فقط از کاراکتر و عدد است یا نه(Alpha Numeric). در صورت درستی مقدار True و در غیر اینصورت مقدار False را بر می گرداند......

نمایش آی‌پی کاربر در شرایط مختلف...

این تابع ip کاربر را در شرایط مختلف بر می گرداند. function get_ip() { $list = array( 'REMOTE_ADDR', 'CLIENT_IP', 'HTTP_CLIENT_IP', 'HTTP_PROXY_CONNECTION', 'HTTP_FORWARDED', 'HTT...

ترجمه اعداد به رشته کوتاه...

گاهی لازم است عددهای بزرگ را خلاصه و یا به اصطلاح ترجمه کرد. ما به عمد تمام جزییات را به دلیل حق انحصار برنامه نویس درج کرده ایم (به مثال آخر نوشته دقت شود). توجه شود که هر چه مقدار متغیر index$ بیشتر...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload