تابع تبدیل حجم فایل به بایت با توجه به فرمت آن

۵ سال پیش(به روز شده در ۳ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

با استفاده از تابع زیر می توانید حجم فایل سایز ورودی که می تواند به همراه فرمت باشد را به بایت بدست آورید. بعنوان مثال شما می توانید حداکثر حجم فایل برای آپلود که در php.ini تنظیم شده است را به بایت بدست آورید.

function convertBytes($value)
{
  if (is_numeric($value)) {
    return $value;
  } else {
    $value_length = strlen($value);
    $qty = substr($value, 0, $value_length - 1);
    $unit = strtolower(substr($value, $value_length - 1));
    switch ($unit) {
      case 'k':
        $qty *= 1024;
        break;
      case 'm':
        $qty *= 1048576;
        break;
      case 'g':
        $qty *= 1073741824;
        break;
    }
    return $qty;
  }
}

echo convertBytes(ini_get('upload_max_filesize')).' , ';
echo convertBytes('1k');

//----------------------out------------------------------
2097152 , 1024

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

تابع تشخیص پسوند از نام فایل...

تابع زیر پسوند فایل را بر می گرداند. function ext($file_name) { return substr($file_name, strrpos($file_name, '.') + 1); }...

تبدیل مایل به کیلومتر در php...

تابع تبدیل مایل به کیلومتر......

چک کردن صحت رشته ی کاراکتر-عددی...

تابع ()ctype_alnum رشته ورودی را بررسی میکند که آیا فقط از کاراکتر و عدد است یا نه(Alpha Numeric). در صورت درستی مقدار True و در غیر اینصورت مقدار False را بر می گرداند......

تابع کامل کننده تگهای شکسته(close dangling tags)...

گاهی اوقا پیش می آید که در هنگام انتخاب متن html انتهای تگ در متن نباشد و یا به اصطلاح تگها پایان نداشته باشند. برای این منظور تابع زیر تگهای ناقص را شناسایی نموده و انتهای آنها را در آخر متن اضافه می...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload