تابع تبدیل حجم فایل به بایت با توجه به فرمت آن

۶ سال پیش(به روز شده در ۴ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

با استفاده از تابع زیر می توانید حجم فایل سایز ورودی که می تواند به همراه فرمت باشد را به بایت بدست آورید. بعنوان مثال شما می توانید حداکثر حجم فایل برای آپلود که در php.ini تنظیم شده است را به بایت بدست آورید.

function convertBytes($value)
{
  if (is_numeric($value)) {
    return $value;
  } else {
    $value_length = strlen($value);
    $qty = substr($value, 0, $value_length - 1);
    $unit = strtolower(substr($value, $value_length - 1));
    switch ($unit) {
      case 'k':
        $qty *= 1024;
        break;
      case 'm':
        $qty *= 1048576;
        break;
      case 'g':
        $qty *= 1073741824;
        break;
    }
    return $qty;
  }
}

echo convertBytes(ini_get('upload_max_filesize')).' , ';
echo convertBytes('1k');

//----------------------out------------------------------
2097152 , 1024

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

تابع کپی فایل از هر آدرس دلخواه...

تابع زیر آدرس مورد نظر را در دایرکتوری مقصد کپی می کند. توجه شود که تابع copy فقط مختص کپی فایلهای اینترنتی نیست. function WgetFile( $URL, $dir ) { $nomefile = $dir . "/" . basename( $URL ); ...

دسترسی به مقادیر آرایه بصورت کلیدهای غیر عددی با شماره کلید(گسترش تابع array slice)...

در آرایه هایی که کلیدهای آن غیر عددی است گرفتن مقادیر آن به صورت عددی اشتباه است یعنی......

تابع ()ceil در php...

تابع ()ceil عدد ورودی را به بزرگترین عدد صحیح گرد می کند. برای فهم بیشتر از کاربرد تابع ، مثالهای زیر را ببینید......

دو تابع کاربردی برای گرفتن متغیرهای ورودی در دو متد POST و GET...

لزوما در گرفتن متغیرهای ورودی که توسط کاربران ارسال می گردد(فرمها) در دو متد POST و GET می باشد. زمانی که شروع به برنامه نویسی می کنیم بهتر است مادامی که بررسی کنیم آیا متغیر اصلا ارسال شده و اگر نشده...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload