تبدیل رشته به فرمت خاص

۶ سال پیش پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

با استفاده از تابع زیر رشته مورد نظر را به فرمت خاص تبدیل نمایید. این تابع برای تبدیل شماره تلفنها و ... مناسب است. به مثال مورد نظر توجه نمایید.

function string_format($format, $string, $placeHolder = "#")
{      
  $numMatches = preg_match_all("/($placeHolder+)/", $format, $matches);       
  foreach ($matches[0] as $match)
  {
    $matchLen = strlen($match);
    $format = preg_replace("/$placeHolder+/", substr($string, 0, $matchLen), $format, 1);
    $string = substr($string, $matchLen);
  }
  return $format;
} 

print string_format("###-0##########", "+98915915000"); //out= +98-09159150000
print string_format("#-#-#-#-#-#-#-#-#-#", "123456789"); //out= 1-2-3-4-5-6-7-8-9

مرجع: php.net

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

مشخص کردن کبیسه بودن سال در حالت شمسی و میلادی...

در کد زیر, تابع gLeapYear کبیسه بودن سال میلادی و sLeapYear کبیسه بودن سال شمسی را مشخص می کند. function gLeapYear($year) { if (($year % 4 == 0) and (($year % 100 != 0) or ($year % 400 == 0))) ...

شناسایی اعداد از متن یونیکد...

روشهای رایج همگی جهت شناسایی اعداد یک رشته روش زیر را پیشنهاد میکنند......

ترجمه اعداد به رشته کوتاه...

گاهی لازم است عددهای بزرگ را خلاصه و یا به اصطلاح ترجمه کرد. ما به عمد تمام جزییات را به دلیل حق انحصار برنامه نویس درج کرده ایم (به مثال آخر نوشته دقت شود). توجه شود که هر چه مقدار متغیر index$ بیشتر...

تابع ()mysql_data_seek در php...

در PHP بارها پیش می آید بعد از کوئری SELECT از تابع ()mysql_fetch_assoc یا تابع ()mysql_fetch_array استفاده کنید......

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload