تبدیل رشته به فرمت خاص

۵ سال پیش پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

با استفاده از تابع زیر رشته مورد نظر را به فرمت خاص تبدیل نمایید. این تابع برای تبدیل شماره تلفنها و ... مناسب است. به مثال مورد نظر توجه نمایید.

function string_format($format, $string, $placeHolder = "#")
{      
  $numMatches = preg_match_all("/($placeHolder+)/", $format, $matches);       
  foreach ($matches[0] as $match)
  {
    $matchLen = strlen($match);
    $format = preg_replace("/$placeHolder+/", substr($string, 0, $matchLen), $format, 1);
    $string = substr($string, $matchLen);
  }
  return $format;
} 

print string_format("###-0##########", "+98915915000"); //out= +98-09159150000
print string_format("#-#-#-#-#-#-#-#-#-#", "123456789"); //out= 1-2-3-4-5-6-7-8-9

مرجع: php.net

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

ایجاد دایرکتوری های تو در تو(گسترش تابع mkdir)...

تابع پیشفرض mkdir جهت ایجاد دایرکتوری یا پوشه بکار می رود اما در صورتی که بخواهیم دایرکتوری تو در تو ایجاد کنیم این تابع کاربرد نخواهد داشت یعنی......

تابع کامل کننده تگهای شکسته(close dangling tags)...

گاهی اوقا پیش می آید که در هنگام انتخاب متن html انتهای تگ در متن نباشد و یا به اصطلاح تگها پایان نداشته باشند. برای این منظور تابع زیر تگهای ناقص را شناسایی نموده و انتهای آنها را در آخر متن اضافه می...

تبدیل مایل به کیلومتر در php...

تابع تبدیل مایل به کیلومتر......

تابع چک کردن حجم رشته ورودی و محاسبه حجم آن...

تابع ()valid_size مقدار رشته ورودی را محاسبه کرده و سپس بررسی می کند که کمتر و برابر از رشته ورودی است که در صورت درستی شرط مقدار طول رشته به کیلوبایت و در غیر اینصورت مقدار False را بر می گرداند. fun...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload