تغییر ابعاد تصویر با رعایت نسبت طول به عرض

۶ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع تصاویر با فرمت یا پسوند jpg یا jpeg را به ابعاد دلخواه تغییر می دهد. یعنی با min یا max مشخص می کنید که رو به افزایش باشد یا خیر. هر گاه max انتخاب شود به این معنی خواهد بود که طول تصویر شما از مقدار وارد شده(ta$) بیشتر نشود ولی برای min یعنی حداقل طول برابر ta$ است.

function makeTheThumb( $ppath, $ta, $mood )
{
  list( $w, $h ) = getimagesize( $ppath );
  $orig = imagecreatefromjpeg( $ppath );
  if ( ( strcmp( $mood, 'width' ) == 0 ) || ( ( $w > $h ) ^ ( strcmp( $mood, 'min' ) == 0 ) ) ) {
   $tw = $ta;
   $th = round( $tw * $h / $w );
  }
  else {
   $th = $ta;
   $tw = round( $th * $w / $h );
  }
  $timg = imagecreatetruecolor( $tw, $th );
  imagecopyresampled( $timg, $orig, 0, 0, 0, 0, $tw, $th, $w, $h );
  imageinterlace( $timg, 1 );
  imagejpeg( $timg, 'out.jpg', 100 );
  imagedestroy( $timg );
  return "ENDED;$tw;$th";
}
 
makeTheThumb( 'test.jpg', 150, 'max' );

همچنین ببینید

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

شناسایی اعداد از متن یونیکد...

روشهای رایج همگی جهت شناسایی اعداد یک رشته روش زیر را پیشنهاد میکنند......

تابع utf8SubString , گرفتن بخشی از رشته با یونیکد UTF8...

تابع معمولی substr در php برای رشته های یونیکدی جواب نمی دهد. در واقع در رشته های یونیکد دار هر حرف از ترکیب سه یا چهار حرف اسکی که کد اسکی آنها بیشتر از 127 است تشکیل شده است. لذا نیاز است تا برای ای...

بررسی صحت ایمیل از نظر ساختار...

با توجه به کد زیر اگر ایمیل از لحاظ ساختار صحیح باشد مقدار True و در غیر این صورت مقدار False را بر می گرداند. به ساختار خوب توجه کنید! function valid_email($email) { return preg_match('/^([a-z...

فراخوانی فایلهای پیکربندی ini با تابع ()parse_ini_file...

تابع ()parse_ini_file جهت پردازش و فراخوانی متغیرهای درونی فایلهای پیکربندی ini بکار می رود. در وب سایتهای تخصصی همواره قرار دادن متغیرهای سراسری در فایلهای php جالب نیست و معقول خواهد بود تا متغیرهای...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload