دو تابع کاربردی برای گرفتن متغیرهای ورودی در دو متد POST و GET

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

لزوما در گرفتن متغیرهای ورودی که توسط کاربران ارسال می گردد(فرمها) در دو متد POST و GET می باشد. زمانی که شروع به برنامه نویسی می کنیم بهتر است مادامی که بررسی کنیم آیا متغیر اصلا ارسال شده و اگر نشده چه پیشفرضی در نظر بگیریم از توابع ساده زیر کمک بگیریم. دو تابع زیر به یک روش عمل نموده با این تفاوت که aisset برای POST و bisset برای GET می باشد. مراحل کار توابع به شرح زیر است:

 1. بررسی ماهیت متغیر. یعنی آیا متغیر ارسال شده است یا خیر در صورت نبود مقدار پیشفرض بازگردانده می شود.
 2. استفاده از تابع trim برای از بین بردن فضاهای خالی اطراف متن ورودی(در صورتی که طول رشته برابر صفر باشد مقدار پیشفرض جایگزین می گردد).

توابع بشرح زیر هستند:

function aisset( $var, $default = '' ) {
  $result = '' ;
  if ( isset( $_POST["$var"] ) )
    $result = trim( $_POST["$var"] ) ;
  if ( strlen( $result ) == 0 )
    return $default ;
  return $result ;
}

function bisset( $var, $default = '' ) {
  $result = '' ;
  if ( isset( $_GET["$var"] ) )
    $result = trim( $_GET["$var"] ) ;
  if ( strlen( $result ) == 0 )
    return $default ;
  return $result ;
} 

$postVar = aisset('username', ''); //$_POST['username']
$getVar = bisset('username', ''); //$_GET['username']

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

گرفتن جملات یک رشته...

این تابع جملات رشته ورودی را بر می گرداند. آرگومان str$ رشته ورودی و char$ مربوط به جدا کننده کلمات در رشته می باشد که به طور پیش فرض تهی است. function parser($str, $char = ' ') { $str = trim($str...

بررسی کردن وجود اندیس در آرایه تو در تو در زبان php...

گاهی لازم است وجود یک اندیس در یک آرایه تو در تو را مشخص کرد. تابع زیر به این درخواست ما پاسخ میدهد و وجود اندیس درخواستی ما را در تو در تو ترین آرایه جستجو میکند......

برگرداندن کلیدهای آرایه به حالت uppercase یا lowercase...

تابع زیر , کلیدهای آرایه ورودی را به حروف کوچک یا حروف یزرگ تبدیل و سپس آرایه را بر می گرداند. این تابع می تواند استفاده خاص خود را داشته باشد مثلا وقتی بخواهیم ورودی ها را به آرایه ای تبدیل و سپس با ...

بدست آوردن زیر مجموعه های یک مجموعه در php...

تابع ()subsets زیر مجموعه های یک مجموعه را بر می گرداند. روش کار الگوریتم بسیار ساده است. ابتدا با توجه به آرایه ورودی تعداد اعضای آرایه را بدست می آوریم و سپس 2 را بتوان آن عدد می رسانیم. در واقع یک ...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload