دو تابع کاربردی برای گرفتن متغیرهای ورودی در دو متد POST و GET

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

لزوما در گرفتن متغیرهای ورودی که توسط کاربران ارسال می گردد(فرمها) در دو متد POST و GET می باشد. زمانی که شروع به برنامه نویسی می کنیم بهتر است مادامی که بررسی کنیم آیا متغیر اصلا ارسال شده و اگر نشده چه پیشفرضی در نظر بگیریم از توابع ساده زیر کمک بگیریم. دو تابع زیر به یک روش عمل نموده با این تفاوت که aisset برای POST و bisset برای GET می باشد. مراحل کار توابع به شرح زیر است:

 1. بررسی ماهیت متغیر. یعنی آیا متغیر ارسال شده است یا خیر در صورت نبود مقدار پیشفرض بازگردانده می شود.
 2. استفاده از تابع trim برای از بین بردن فضاهای خالی اطراف متن ورودی(در صورتی که طول رشته برابر صفر باشد مقدار پیشفرض جایگزین می گردد).

توابع بشرح زیر هستند:

function aisset( $var, $default = '' ) {
  $result = '' ;
  if ( isset( $_POST["$var"] ) )
    $result = trim( $_POST["$var"] ) ;
  if ( strlen( $result ) == 0 )
    return $default ;
  return $result ;
}

function bisset( $var, $default = '' ) {
  $result = '' ;
  if ( isset( $_GET["$var"] ) )
    $result = trim( $_GET["$var"] ) ;
  if ( strlen( $result ) == 0 )
    return $default ;
  return $result ;
} 

$postVar = aisset('username', ''); //$_POST['username']
$getVar = bisset('username', ''); //$_GET['username']

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

نمایش نام با فرمت مناسب(گسترش تابع ucwords)...

تابع ucwords برای بزرگ کردن حروف ابتدای کلمات یک رشته بکار می رود. البته زمانی این تابع کاربرد دارد که فاصله بین کلمات فضای خالی باشد(مثلا خط تیره را نیز جز کلمه بحساب می آورد). حال زمانیکه فاصله بین ...

تبدیل رشته به فرمت خاص...

با استفاده از تابع زیر رشته مورد نظر را به فرمت خاص تبدیل نمایید. این تابع برای تبدیل شماره تلفنها و ... مناسب است. به مثال مورد نظر توجه نمایید......

تابع تبدیل حجم فایل به بایت با توجه به فرمت آن...

با استفاده از تابع زیر می توانید حجم فایل سایز ورودی که می تواند به همراه فرمت باشد را به بایت بدست آورید. بعنوان مثال شما می توانید حداکثر حجم فایل برای آپلود که در php.ini تنظیم شده است را به بایت ب...

اجرای دستور INSERT در MySQL به صورت تابع در PHP...

دستور INSERT یکی از دستورات پرکاربرد در پایگاه داده MySQL است. در پروژه های بزرگ برای اجرای یک فرآیند مثلا ثبت کاربر ممکن است چندین بار این دستور مورد استفاده قرار گیرد. اگر بخواهیم به صورت دستی مدام ...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload