فراخوانی فایلهای پیکربندی ini با تابع ()parse_ini_file

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع ()parse_ini_file جهت پردازش و فراخوانی متغیرهای درونی فایلهای پیکربندی ini بکار می رود. در وب سایتهای تخصصی همواره قرار دادن متغیرهای سراسری در فایلهای php جالب نیست و معقول خواهد بود تا متغیرهای پیکربندی وب سایت را در یک فایل با پسوند ini قرار دهیم. حال بهتر است به مثال زیر توجه کنید. فرض شود محتویات فایل ما بشرح زیر است:

file.ini

[option]
color = red
bg = blue

[position]
x= 17
y = 24

حال با توجه به فراخوانی تابع  در دو حالت مختلف خروجی متناسب خواهد داد که در ادامه قابل مشاهده است:

<?php 
print_r(parse_ini_file('file.ini'));
print_r(parse_ini_file('file.ini', true))
?>

خروجی:

Array
(
  [color] => red
  [bg] => blue
  [x] => 17
  [y] => 24
)
Array
(
  [option] => Array
    (
      [color] => red
      [bg] => blue
    )

  [position] => Array
    (
      [x] => 17
      [y] => 24
    )

)

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

نمایش نام با فرمت مناسب(گسترش تابع ucwords)...

تابع ucwords برای بزرگ کردن حروف ابتدای کلمات یک رشته بکار می رود. البته زمانی این تابع کاربرد دارد که فاصله بین کلمات فضای خالی باشد(مثلا خط تیره را نیز جز کلمه بحساب می آورد). حال زمانیکه فاصله بین ...

تابع glob...

با استفاده از تابع glob لیست فایلها با پسوند مختلف را باز می گرداند: $files = glob('*.{jpg,png}', GLOB_BRACE); print_r($files); out----------------------------------- Array ( [0] => book.png [1] ...

جدا سازی سه رقمی اعداد جهت خوانایی بهتر با تابع numberformat...

در php تابعی با نام number_format جهت جدا سازی سه رقمی اعداد وجود دارد ، اما با این وجود برای آموزش و جلوگیری از خطا بدلیل پشتیبانی نشدن در نسخه های مختلف php این تابع را معرفی می کنیم که به شرح زیر ا...

تبدیل رشته به فرمت خاص...

با استفاده از تابع زیر رشته مورد نظر را به فرمت خاص تبدیل نمایید. این تابع برای تبدیل شماره تلفنها و ... مناسب است. به مثال مورد نظر توجه نمایید......

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload