محاسبه زمان اجرای یک کد(زمان‌سنج) در php

۶ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

بسیار پیش می آید تا مدت زمان اجرای یک تکه کد را بدانیم. دو تابع زیر برای حل این مسئله به کمک شما می آیند و مثال مربوطه نیز نحوه استفاده از این دو تابع را کاملا مناسب بیان نموده است. کارکرد توابع آسان است کافیست کمی دقت نمایید.

توجه: این روش بعنوان یک زمان‌سنج(تایمر) نیز بکار می آید.

function startTimer() {
    list( $usec, $sec ) = explode( " ", microtime() ) ;
    return ( ( float )$usec + ( float )$sec ) ;
}
 
function stopTimer( $start, $round = 2 ) {
    $endtime = startTimer() - $start ;
    $round = pow( 10, $round ) ;
    return round( $endtime * $round ) / $round ;
}
 
$startTimer = startTimer() ;
sleep( 4 ) ;
echo stopTimer( $startTimer ) ; //Out = 4

صفحات پیشنهادی

شناسایی اعداد از متن یونیکد...

روشهای رایج همگی جهت شناسایی اعداد یک رشته روش زیر را پیشنهاد میکنند......

تابع حذف دایرکتوری با کلیه محتویات آن...

با استفاده از تابع زیر دایرکتوری مورد نظر با کلیه محتویات آن حذف می‌شود. function removeDir( $dir ) { if ( is_dir( $dir ) ) { $objects = scandir( $dir ); foreach ( $objects as $obj...

تبدیل فوت به کیلومتر در php...

تابع تبدیل واحد فوت به کیلومتر در زبان php......

تابع subwords - نمایش بخشی از کلمه های یک رشته...

در php تابعی بعنوان substr برای نمایش یک رشته وجود دارد. اینبار تابعی را معرفی می کنیم که بخشی از کلمات یک رشته را با توجه به تعداد مشخص شده ورودی بر می گرداند. مزیت این تابع این است که از رشته های یو...

نظر

نظری ثبت نشده است.