نمایش آی‌پی کاربر در شرایط مختلف

۶ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع ip کاربر را در شرایط مختلف بر می گرداند.

function get_ip()
{
  $list = array( 'REMOTE_ADDR', 'CLIENT_IP', 'HTTP_CLIENT_IP', 
         'HTTP_PROXY_CONNECTION', 'HTTP_FORWARDED', 'HTTP_X_FORWARDED', 
         'FORWARDED_FOR_IP', 'HTTP_FORWARDED_FOR', 'HTTP_FORWARDED_FOR_IP', 
         'HTTP_X_FORWARDED_FOR', 'FORWARDED', 'X_FORWARDED_FOR', 'FORWARDED_FOR', 
         'X_FORWARDED', 'HTTP_VIA', 'VIA' );
  foreach ( $list as $v ) {
   if ( isset( $_SERVER[$v] ) )
     return $_SERVER[$v];
   else
     continue;
  }
  return false;
}
 
echo get_ip();

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

گرفتن زیرمجموعه های شناسه یک آرایه از کل آرایه به صورت تو در تو...

مدتی قبل برای گروه ما در یکی از پروژه ها به تابعی نیاز شد که هر چند جز کدهای ساده ایست اما کارهای بزرگی انجام میدهد. تابع زیر تمامی زیرمجموعه های یک شناسه بصورت تو در تو رو را شناسایی میکند. برای درک ...

تابع نمایش امن ایمیل به کاربر...

تابع مورد نظر ، ایمیل کاربر را به حالت مطمئن(امن) نمایش می دهد تا کل آدرس افشا نشود. function printEMail($email) { $explode = explode('@', $email); return substr($explode[0], 0, 7).'...@'.$explo...

ایجاد دایرکتوری های تو در تو(گسترش تابع mkdir)...

تابع پیشفرض mkdir جهت ایجاد دایرکتوری یا پوشه بکار می رود اما در صورتی که بخواهیم دایرکتوری تو در تو ایجاد کنیم این تابع کاربرد نخواهد داشت یعنی......

گرفتن مقادیر آرایه با کلید خاص(تابع array column)...

تابع array_column مقادیر یک آرایه را با توجه به مقدار یک کلید خاص بر می گرداند....

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload