نمایش آی‌پی کاربر در شرایط مختلف

۶ سال پیش(به روز شده در ۴ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع ip کاربر را در شرایط مختلف بر می گرداند.

function get_ip()
{
  $list = array( 'REMOTE_ADDR', 'CLIENT_IP', 'HTTP_CLIENT_IP', 
         'HTTP_PROXY_CONNECTION', 'HTTP_FORWARDED', 'HTTP_X_FORWARDED', 
         'FORWARDED_FOR_IP', 'HTTP_FORWARDED_FOR', 'HTTP_FORWARDED_FOR_IP', 
         'HTTP_X_FORWARDED_FOR', 'FORWARDED', 'X_FORWARDED_FOR', 'FORWARDED_FOR', 
         'X_FORWARDED', 'HTTP_VIA', 'VIA' );
  foreach ( $list as $v ) {
   if ( isset( $_SERVER[$v] ) )
     return $_SERVER[$v];
   else
     continue;
  }
  return false;
}
 
echo get_ip();

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

تبدیل رشته به فرمت خاص...

با استفاده از تابع زیر رشته مورد نظر را به فرمت خاص تبدیل نمایید. این تابع برای تبدیل شماره تلفنها و ... مناسب است. به مثال مورد نظر توجه نمایید......

فراخوانی فایلهای پیکربندی ini با تابع ()parse_ini_file...

تابع ()parse_ini_file جهت پردازش و فراخوانی متغیرهای درونی فایلهای پیکربندی ini بکار می رود. در وب سایتهای تخصصی همواره قرار دادن متغیرهای سراسری در فایلهای php جالب نیست و معقول خواهد بود تا متغیرهای...

تابع بررسی صحت url...

تابع بررسی صحت یو آر ال. function is_valid_url($url) { return preg_match('|^http(s)?://[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(:[0-9]+)?(/.*)?$|i', $url); }...

پیاده سازی تابع PBKDF2...

پیکربندی تابع رمزنگاری PBKDF2 مخفف Password-Based Key Derivation Function 2......

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload