پارسر قدرتمند شناسایی کلمات یک رشته

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع زیر یک پارسر قدرتمند جهت شناسایی کلمات یک رشته و جداسازی آنهاست. این تابع یکی از توابع کاری موتور جستجوی گروه ما(وی2) است. تمامی بهینه سازیها در این تابع رعایت شده که هر چند ساده است!

function simple_parser( $str, $char = ' ' ) {
  $str = trim( $str ) ;
  $str = $str . $char ;
  $len = strlen( $str ) ;
  $words = array() ;
  $w = '' ;
  $c = 0 ;
  for ( $i = 0; $i < $len; $i++ )
    if ( $str[$i] != $char )
      $w = $w . $str[$i] ;
    else
      if ( ( $w != $char ) and ( $w != '' ) ) {
        $words[$c] = $w ;
        $c++ ;
        $w = '' ;
      }
  return $words ;
}
 
//out = Array ( [0] => A [1] => B [2] => C [3] => D [4] => E [5] => F [6] => G [7] => H [8] => J [9] => K ) 
print_r( simple_parser( 'A B C D E F G H J K' ) ) ;

برچسبها

Parser پارسر

صفحات پیشنهادی

گرفتن زیرمجموعه های شناسه یک آرایه از کل آرایه به صورت تو در تو...

مدتی قبل برای گروه ما در یکی از پروژه ها به تابعی نیاز شد که هر چند جز کدهای ساده ایست اما کارهای بزرگی انجام میدهد. تابع زیر تمامی زیرمجموعه های یک شناسه بصورت تو در تو رو را شناسایی میکند. برای درک ...

چک کردن ورودی عددی با استفاده از تابع preg match...

یکی از توابعی که جهت چک کردن اینکه مقدار وارد شده عددی است یا خیر استفاده می شود تابع is_numeric است. اما جهت آشنایی بیشتر با تابع preg_match و نحوه استفاده از این تابع قدرتمند تابعی مثال زده می شود ک...

توابع کار با رشته های با یونیکد UTF-8...

هدف پروژه مورد نظر , ایجاد توابعی است که با رشته های UTF-8 کار می کند. بعنوان مثال بخشی از کلاس را ببینید(تابع بررسی صحت رشته UTF-8)......

ایجاد دایرکتوری های تو در تو(گسترش تابع mkdir)...

تابع پیشفرض mkdir جهت ایجاد دایرکتوری یا پوشه بکار می رود اما در صورتی که بخواهیم دایرکتوری تو در تو ایجاد کنیم این تابع کاربرد نخواهد داشت یعنی......

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload