سیستم لاگین فقط با استفاده از کوکی(PHP Script that uses Cookie for login)

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(کد) ۰

با استفاده از کد زیر که به همراه کدهای HTML قرار داده شده به راحتی می توانید بدون استفاده از نشستها یا سشن سیستم ورود به سیستم ایجاد نمایید.

<html>
 <head>
 <title>Enter Password</title>
 </head>
 <body>
 <form name="forml" method="POST" action="CookieBasedLogin.php">
  <table>
   <tr>
    <td colspan="2" >
     <div align="center"><b>Please Specify the Password</b></div>
    </td>
   </tr>
  <tr>>
   <td>
    <div align="right">Customer ID</div>
   </td>
   <td>
    <input type="text" name="username">
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td>
    <div align="right">Password</div>
   </td>
   <td>
    <input type="password" name="password">
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="2">
    <center>
     <input type="submit" name="Submit" value="Login">
    </center>
   </td>
  </tr>
  </table>
 </form>
 </body>
 </html>

و کدهای PHP:

<?php
  $now = getdate();
  $storetime= $now["weekday"] . " " . $now["month"] ." " . $now["year"] ;
  $storetime.=" Time : ";
 
  if ($now["hours"] < 10) {
   $storetime.= "0" . $now["hours"];
  } else {
   $storetime.= $now["hours"];
  }
 
  $storetime.= ":";
  if ($now["minutes"]<10) {
   $storetime.= "0" . $now["minutes"];
  } else {
   $storetime.= $now["minutes"];
  }
 
  $storetime.= ": ";
  if ($now["seconds"] <10) {
   $storetime.= "0" . $now["seconds"];
  } else {
   $storetime.= $now["seconds"];
  }
  if (isset($data)) {
    $counter=++$data[l];
    setcookie("data[0]",$storetime,time() + (60*60*24));
    setcookie("data[l]", $counter,time() + (60*60*24)); setcookie("data[2]", $username,time() + (60*60*24));
    echo "<b><center>Hi " . $data[2] . " ! !</center></b><br>\n";
    echo "<b><center>Last Login Time :" .$data[0] . "</center></b><br>\n";
    echo "<b><center>Current Date :" .$storetime. "</center></b><br>\n";
    echo "<b><center>Page View Count :" . $data[l]. "</center></b><br>\n";
    echo "<b><center>You have successfully logged in!</center></b>";
    echo "<b><center>You can access this area without entering a password for the next 24 hours!</center></b>";
  } else {
    echo "<hl><center>INVALID PASSWORD!!!</center></hl>";
  }
?>

منبع: hirephp.com

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

گرفتن محتوای یک آدرس اینترنتی در PHP...

گاهی لازم است محتوای یک صفحه وب را بگیریم. در PHP توابع بسیاری برای این منظور وجود دارد اما تابع stream_get_contents بر اساس تجربه ما سرعت بیشتری دارد. مزیت این تابع کنترل دریافت مقدار بر اساس با...

بدست آوردن ساعت، دقیقه و ثانیه از اختلاف دو زمان به فرمت یونیکس...

فرض کنید که میخواهید اختلاف دو زمان را به ساعت، دقیقه و ثانیه بدست آورید......

تبدیل عدد ده دهی به باینری یا دودویی(Decimal to Binary)...

کد زیر عدد دسیمال یا ده دهی را به دودویی یا باینری تبدیل می کند. $i = 0; $s = 0; $n = 17; //input while ($n > 0) { $m = (int)($n / 2); $r = $n - $m * 2; $s = $s + $r * pow(10, $i...

گرفتن متن بین تگهای HTML...

با استفاده از کد زیر می توانید متن بین یک تگ خاص را بگیرید: $str = 'this is a <strong>text</strong>.<a>hello</a> world...'; $tagname = 'a'; preg_match("/<$tagname>(....

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload