سیستم لاگین فقط با استفاده از کوکی(PHP Script that uses Cookie for login)

۶ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(کد) ۰

با استفاده از کد زیر که به همراه کدهای HTML قرار داده شده به راحتی می توانید بدون استفاده از نشستها یا سشن سیستم ورود به سیستم ایجاد نمایید.

<html>
 <head>
 <title>Enter Password</title>
 </head>
 <body>
 <form name="forml" method="POST" action="CookieBasedLogin.php">
  <table>
   <tr>
    <td colspan="2" >
     <div align="center"><b>Please Specify the Password</b></div>
    </td>
   </tr>
  <tr>>
   <td>
    <div align="right">Customer ID</div>
   </td>
   <td>
    <input type="text" name="username">
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td>
    <div align="right">Password</div>
   </td>
   <td>
    <input type="password" name="password">
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="2">
    <center>
     <input type="submit" name="Submit" value="Login">
    </center>
   </td>
  </tr>
  </table>
 </form>
 </body>
 </html>

و کدهای PHP:

<?php
  $now = getdate();
  $storetime= $now["weekday"] . " " . $now["month"] ." " . $now["year"] ;
  $storetime.=" Time : ";
 
  if ($now["hours"] < 10) {
   $storetime.= "0" . $now["hours"];
  } else {
   $storetime.= $now["hours"];
  }
 
  $storetime.= ":";
  if ($now["minutes"]<10) {
   $storetime.= "0" . $now["minutes"];
  } else {
   $storetime.= $now["minutes"];
  }
 
  $storetime.= ": ";
  if ($now["seconds"] <10) {
   $storetime.= "0" . $now["seconds"];
  } else {
   $storetime.= $now["seconds"];
  }
  if (isset($data)) {
    $counter=++$data[l];
    setcookie("data[0]",$storetime,time() + (60*60*24));
    setcookie("data[l]", $counter,time() + (60*60*24)); setcookie("data[2]", $username,time() + (60*60*24));
    echo "<b><center>Hi " . $data[2] . " ! !</center></b><br>\n";
    echo "<b><center>Last Login Time :" .$data[0] . "</center></b><br>\n";
    echo "<b><center>Current Date :" .$storetime. "</center></b><br>\n";
    echo "<b><center>Page View Count :" . $data[l]. "</center></b><br>\n";
    echo "<b><center>You have successfully logged in!</center></b>";
    echo "<b><center>You can access this area without entering a password for the next 24 hours!</center></b>";
  } else {
    echo "<hl><center>INVALID PASSWORD!!!</center></hl>";
  }
?>

منبع: hirephp.com

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

بدست آوردن ساعت، دقیقه و ثانیه از اختلاف دو زمان به فرمت یونیکس...

فرض کنید که میخواهید اختلاف دو زمان را به ساعت، دقیقه و ثانیه بدست آورید......

گرفتن متن بین تگهای HTML...

با استفاده از کد زیر می توانید متن بین یک تگ خاص را بگیرید: $str = 'this is a <strong>text</strong>.<a>hello</a> world...'; $tagname = 'a'; preg_match("/<$tagname>(....

کنترل هوشمند کش(Cache) در PHP...

برای کنترل هوشمند کش در php کد زیر را پیشنهاد می کنیم. روش کار این کد بدینصورت است که ابتدا چک می کند که آیا فایل تغییر یافته یا نه ، در صورت تغییر نیافته بودن فایل برای مروگر هدر 304 را ارسال میکند ک...

تبدیل عدد ده دهی به باینری یا دودویی(Decimal to Binary)...

کد زیر عدد دسیمال یا ده دهی را به دودویی یا باینری تبدیل می کند. $i = 0; $s = 0; $n = 17; //input while ($n > 0) { $m = (int)($n / 2); $r = $n - $m * 2; $s = $s + $r * pow(10, $i...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload