بدست آوردن بازه دقیقه به نسبت یک دقیقه خاص به همراه یونیکس تایم در php

۳ سال پیش(به روز شده در ۳ سال پیش) پی اچ پی(PHP) ۰

گاهی دقایق را به بازه های منظمی تبدیل میکنیم. مثلا بازه 5 دقیقه ای: 0، 5، 10، 15 تا ... 60. حال لازم است مثلا با ورودی 4 بازه شروع و پایان زمان را بدست آورد مثلا: 4 بین 0 و 5 میباشد و یا 17 بین 15 تا 20. شبه کد زیر اینکار را بدرستی انجام میدهد. البته در نظر داشته باشید ورودی فقط تا 60 دقیقه است. همچنین فرمت یونیکس تایم نیز برای بازه ها ایجاد میشود.

<?php 
date_default_timezone_set('Asia/Tehran');
mb_internal_encoding('UTF-8');
 
$currentTime = time();
 
$separateTime = 5;
 
$currentHour = date('H', $currentTime);
$currentMinute = date('i', $currentTime);
$currentSecond = date('s', $currentTime);
 
$startMinute = (int)($currentMinute / $separateTime) * $separateTime;
$startSecond = "00";
$endMinute = $startMinute + $separateTime - 1;
$endSecond = 59;
 
$startTime = strtotime(date("F j, Y") . ", $currentHour:$startMinute:$startSecond");
$endTime = strtotime(date("F j, Y") . ", $currentHour:$endMinute:$endSecond");
echo date("F j, Y, H:i:s", $startTime) . ' -> ' . date("F j, Y, H:i:s", $endTime);
 
//Out=============================================================
//January 3, 2017, 03:25:00 -> January 3, 2017, 03:29:59
?>

صفحات پیشنهادی

کلاس ایجاد کلاس(class generation)...

گاهی به کلاسهای ساده ای نیاز پیدا می کنیم تا در پروژه ها و برنامه های خود از آنها استفاده نماییم. در واقع این کلاسها تا حد امکان از وظایف ساده ای برخوردار بوده و در جهت توسعه و خوانایی بهتر برنامه و ج...

ایجاد تابع is_unicode برای php نسخه 5...

تابع is_unicode در php نسخه 6 به بعد پشتیبانی میشود و برای اینکه برای نسخه های قبلتر داشته باشیم از کد زیر استفاده میشود......

این یک باگ نیست...

چند سال پیش بطور اتفاقی به کدی برخورد کردیم که به نظر باگ بود اما در واقع باگ نبود. ما حتی این نکته رو هم برای وب سایت php فرستادیم و آنها به ما پاسخ کاملا قانع کنندهای دادند که در ادامه عنوان خواهیم...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload