File: Parkbani3.png

Parkbani3.png
۱۰۵x۶۴ پیکسل | ۲۸۵x۱۷۶ پیکسل | ۵۷۰x۲۵۴ پیکسل | ۸۶۰x۳۸۴ پیکسل

حجم ۲۸۳.۲۹ کیلو بایت , ۱۲۸۶x۵۷۵ پیکسل (اندازه اصلی) , تاریخ آپلود ۷ ماه پیش(به روز شده در ۷ ماه پیش)


در ارتباط با مطلب: سامانه مدیریت کارت پارک(پارکبانی) هوشمند توسن - محصولی از شرکت توسن تدبیر


منبع: شرکت توسن تدبیر


توضیحات: صفحه مدیریت پارکینگ شهرداری شاندیز - ورود به سیستم(مدیریت، پارکبان)