File: Parkbani5.png

Parkbani5.png
۱۰۵x۶۴ پیکسل | ۲۸۵x۱۷۶ پیکسل | ۵۷۰x۲۸۱ پیکسل | ۸۶۰x۴۲۴ پیکسل

حجم ۴۳.۶۶ کیلو بایت , ۱۰۷۶x۵۳۱ پیکسل (اندازه اصلی) , تاریخ آپلود ۱ سال پیش(به روز شده در ۱ سال پیش)


در ارتباط با مطلب: سامانه مدیریت کارت پارک(پارکبانی) هوشمند توسن - محصولی از شرکت توسن تدبیر


منبع: شرکت توسن تدبیر


توضیحات: صفحه نمایش مانده شارژ شهروند