اسکریپت کتابخانه با راندمانی ساده و آموزشی مناسب برای برنامه نویسان آماتور که از هیچ قالب بخصوصی استفاده نشده است...
  نمای قسمتی از اسکریپت  نمای قسمتی از اسکریپت  نمای قسمتی از اسکریپت