تاثیر کدهای CSS بر نیمی از کاراکتر

در وب سایت Stack Overflow سوالی جالب و بجا در رابطه با تاثیر CSS بر نصف کاراکتر پرسیده شده است. خوشبختانه پاسخهای بسیار جالبی به سوال کننده داده شد. پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست نداده و نمونه کدهای نوشته شده جهت پاسخ را مشاهده نمایید.

Is it possible to apply CSS to half of a character?

جزئیات بیشتر