۶ سال پیش(به روز شده در ۴ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع رشته تصادفی به طول آرگومان ورودی(len$) تولید می‌کند.

function rnd_string($len = 24)
{
  $str = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  $strlen = strlen($str) - 1;
  $result = '';
  for ($i = 0; $i < $len; $i++)
    $result .= $str[rand(0, $strlen)];
  return $result;
}
 
echo rnd_string();

۶ سال پیش(به روز شده در ۴ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع جملات رشته ورودی را بر می گرداند. آرگومان str$ رشته ورودی و char$ مربوط به جدا کننده کلمات در رشته می باشد که به طور پیش فرض تهی است.

function parser($str, $char = ' ')
{
  $str = trim($str);
  $str = $str . $char;
  $len = strlen($str);
  $words = array();
  $w = '';
  $c = 0;
  for ($i = 0; $i < $len; $i++)
    if ($str[$i] != $char)
      $w = $w . $str[$i];
    else
      if (($w != $char) and ($w != '')) {
        $words[$c] = $w;
        $c++;
        $w = '';
      }
  return $words;
}
 
$x = parser('hello world!');
print_r($x);

۶ سال پیش(به روز شده در ۴ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع حجم فایل را گرفته و سپس با توجه به فرمت مشخص شده خروجی را مشخص خواهد کرد. آرگومان‌های ورودی کاملا واضح هستند اما باید گفت که مقدار precision$ قسمت اعشار خروجی را مشخص می کند که به طور پیش فرض تا 2 رقم اعشار است.

function file_size($size, $out = 'kb', $precision = 2)
{
  switch ($out) {
    case 'kb':
      return round($size / 1024, $precision);
      break;
    case 'mb':
      return round($size / (1024 * 1024), $precision);
      break;
    case 'gb':
      return round($size / (1024 * 1024 * 1024), $precision);
      break;
  }
  return false;
}

۶ سال پیش(به روز شده در ۲ ماه پیش) درباره وی۲ ۰(غیر فعال)

جهت تماس می توانید با یکی از موارد زیر با ما ارتباط برقرار کنید. پیامهای شما حتما بررسی شده و در صورت لزوم با شما تماس خواهیم گرفت...

۶ سال پیش(به روز شده در ۱۱ ماه پیش) درباره وی۲ ۰(غیر فعال)

گروه برنامه نویسی وی2، با هدف توسعه کد و نرم افزار در تمامی پلتفرمها فعالیت میکند. همچنین فروش و پشتیبانی نرم افزارهای شرکت مادر از طریق این مجموعه صورت میگیرد. این گروه از توابع شرکت توسن تدبیر می باشد.


در حال بارگذاری...