#mirror , صفحه ۱ از ۱ , ۱ لینک


پروکسی برای مخزن jcenter | وبلاگ MBaaS

, 1 آبان 1396 - پروکسی برای مخزن jcenter | وبلاگ MBaaS

وجود یک Mirror برای برنامه نویسان اندروید برای دسترسی به منابع بدون تحریم برای کسانی که از Gradle و Bindary و ... استفاده میکنند و قطعا در SDK Manager خود این مشکل را دارند. کافیست طبق آموزش سایت نسبت به تنظیم پراکسی اقدام نمایید.