تابع تبدیل مبنای اعداد بزرگ در php

باینری - دسیمال

تابع معرفی شده با استناد به مطلبی از سایت Stackoverflow می باشد. تابع پیشفرض ()base_convert در php دقیقا همین کار را انجام میدهد اما برای اعداد بزرگ ناتوان هست که در مثال انتهای کد مشخص شده است. در این تابع مقدار و مبنای مورد نظر را وارد کرده و سپس به هر مبنایی که مد نظر شماست تبدیل میکند...

جزئیات بیشتر

پی اچ پی(PHP)
لوگوی MySQL
مای اس کیو ال(MySQL)
پی اچ پی(PHP)

در حال بارگذاری...