۲ سال پیش(به روز شده در ۱ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

روشهای رایج همگی جهت شناسایی اعداد یک رشته روش زیر را پیشنهاد میکنند...

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

در PHP بارها پیش می آید بعد از کوئری SELECT از تابع ()mysql_fetch_assoc یا تابع ()mysql_fetch_array استفاده کنید...

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

پیکربندی تابع رمزنگاری PBKDF2 مخفف Password-Based Key Derivation Function 2...

۶ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع مورد نظر ، ایمیل کاربر را به حالت مطمئن(امن) نمایش می دهد تا کل آدرس افشا نشود.

function printEMail($email)
{
   $explode = explode('@', $email);
   return substr($explode[0], 0, 7).'...@'.$explode[1];
}
 
echo printEMail('testtest@test.com'); //out = testtes...@test.com