۵ سال پیش(به روز شده در ۹ ماه پیش) کامپیوتر ۰

سامانه مدیریت کارت پارک هوشمند شهرستان پیرانشهر - پارک موکریان
سال 99 - https://parkmukrian.ir/
مدیریت پارکینگ و ترافیک شهری یکی از ارکان مهم نظام شهری است و نیازمند آن است تا بطور صحیح و مدرن کنترل شود. در سیستم حمل و نقل شهری روشهای مختلفی جهت کنترل ترافیک و پارک شهری(حاشیه ای) وجود دارد که یکی از مهمترین آنها سیستم مدیریت پارکینگ حاشیه ای است. بدلیل ازدیاد خودروهای داخل شهر و درخواست متعدد جهت پارک در قسمتهای حاشیه ای خیابان ها و اشغال طولانی مدت این مکانها باعث افزایش ازدحام بی مورد و افزایش ترافیک میشود...
  مدیریت پارکبانی شهرداری سرخس - آغاز به کار از سال 97  صفحه مدیریت پارکینگ شهرداری شاندیز  صفحه مدیریت پارکینگ شهرداری قوچان