۲ سال پیش(به روز شده در ۲ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

مدتی قبل برای گروه ما در یکی از پروژه ها به تابعی نیاز شد که هر چند جز کدهای ساده ایست اما کارهای بزرگی انجام میدهد. تابع زیر تمامی زیرمجموعه های یک شناسه بصورت تو در تو رو را شناسایی میکند. برای درک بهتر فرض کنید آرایه ای به شکل زیر دارید...

۷ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(کلاس) ۴

"با استفاده از پروتکل دسترسی آسان به اشیاء یا سُوپ (Simple Object Access Protocol - SOAP) می‌توان به ارسال و تبادل پیامهایی از جنس اکس‌ام‌ال بر روی شبکه‌های رایانه‌ای مبادرت کرد". ما قصد توضیح در مورد پروتکل SOAP را نداشته بلکه هدف این است تا با نحوه استفاده از کلاس معروف nusoap.php که در حیطه این پروتکل نوشته شده را مثال بزنیم. در مثال زیر به سریعترین حالت ممکن به نحوه استفاده از این پروتکل پر کاربرد پی خواهید برد.