Page 1 Of 1 , 1 Links


بازی‌نمایی و تاثیر آن در موفقیت یک محصول

گروه وی2 , Jul 9, 2018 - بازی‌نمایی و تاثیر آن در موفقیت یک محصول

به تازگی با واژه Gamification آشنا شده‌ام و به دلیل جذابیتی که برایم داشت سعی کردم تا اطلاعات بیشتری در موردش کسب کنم. علیرضا مجیدی در وبلاگش واژه فارسی بازی...