Page 1 Of 1 , 1 Links


10 اشتباه بزرگ توسعه دهنده های وب در استفاده از MySQL | سرزمین برنامه نویسی

گروه وی2 , Jun 27, 2014 - 10 اشتباه بزرگ توسعه دهنده های وب در استفاده از MySQL | سرزمین برنامه نویسی

بسیاری از طراحان وب این روزها از MySQL به عنوان پایگاه داده ی مورد انتخاب خود برای توسعه ی وب با زبان PHP استفاده می کنند. PHP زبان نسبتا ساده ایست که توسعه دهنده های تازه کار را به شدت مجذوب خود می کند، کدنویسی با آن سریع است و توسعه دهنده طی چند ساعت میتوان به نتایج مطلوبی دست پیدا کرده و اولین خروجی های کار خود را ببیند و برای ادامه ی کار ترغیب شود. اما همین موضوع و سادگی PHP می تواند به یک پاشنه آشیل برای توسعه دهنده های معمولا تازه کار تبدیل شود. بعد از ورود به دنیای PHP، گذشت زمان و شروع به نوشتن یک وب سایت بزرگ ممکن است دچار مشکلاتی شوید که شاید اگر از قبل آن ها را بدانید دیگر گرفتار دام آن ها نشوید.این شما و این هم ۱۰ اشتباه بزرگی که توسعه دهنده های وب در مواجهه با MySQL هنگام طراحی وب با زبان PHP انجام میدن.