صفحه ۱ از ۱ , ۱ لینک


مشارکت در رایانش Folding@Home برای مقابله با ویروس کرونا جدید COVID-19 - گروه وی2

گروه وی2 , 01 فروردین 1399 - مشارکت در رایانش Folding@Home برای مقابله با ویروس کرونا جدید COVID-19 - گروه وی2

Folding@Home پروژه ای رایانشی است که از سال 2000 در دانشگاه استنفورد برای مطالعه بر روی بیماری ها فعالیت میکند که از روش رایانش مشبک یا داوطلبانه استفاده میکند. در حقیقت برای کاهش هزینه های این گروه بجای سپردن پردازشهای تحقیقات خود بر روی دیتاسنترها که هزینه گزافی دارد از سیستمهای داوطلبان استفاده میکند. گروه ما هم بخشی از سرورهای خود را جهت توسعه این پروژه بکار گرفته است که نتیجه فعالیتهای ما در این لینک در وب سایت F@H قابل مشاهده هست...