فونتهای فارسی جهت استفاده در صفحات وب


لطفا قبل از خرید به نکات زیر توجه کنید

هزینه دریافتی مربوط به چیست؟
تمامی فونتهایی که توسط این وب سایت معرفی می شوند بصورت کاملا آزاد نه در این وب سایت بلکه در بسیاری از وب سایتهای ایرانی و خارج از کشور قابل دریافتند. حتی ما نسخه های TTF و OTF آنها را بصورت رایگان در دسترس کاربران قرار داده ایم. پس تنها هزینه دریافتی از شما بابت تبدیل فونتها به فرمتهای WOFF و EOT می باشد(تبدیل چند صد فونت). بنابراین در اینجا فونتی به فروش نمی رسد. اگر کسی ادعا بر این دارد که مالک یا طراح فونتی است و از بابت فروش نسخه‌ی تبدیل شده ی آن برای صفحات وب راضی نیست به ما اطلاع دهد.
فونتها در حالت نصب کامل نیستند
برای بازدید از این صفحه فقط از مرورگرهای گوگل کروم یا فایرفاکس(نسخه های جدید) استفاده کنید. فونتها در حالت نصب کامل نیستند.
بعد از خرید
بعد از خرید ، فونتهای مربوطه در مروگرهای گوگل کروم ، فایرفاکس ، اینترنت اکسپلورر و اپرا پشتیبانی می شود هر چند در برخی از تبلتها و تلفنهای همراه که مرورگرهای آنها از فرمت WOFF پشتیبانی می کنند قابل نمایش است.

بسته 1 فونتهای انگلیسی (English Pack1) آماده شده برای استفاده در صفحات وب

خرید اطلاعات بیشتر
نمایش کامل فونتهای گروه یکم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه دوم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه سوم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه چهارم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه پنجم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه ششم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه هفتم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه هشتم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه نهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه دهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه یازدهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه دوازدهم

فونتهای این مجموعه


فونتهای سری Bahij آماده شده برای استفاده در صفحات وب

خرید اطلاعات بیشتر
نمایش کامل فونتهای گروه یکم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه دوم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه سوم

فونتهای این مجموعه


فونتهای سری Mj مجتبی کیا آماده شده برای استفاده در صفحات وب

خرید اطلاعات بیشتر
نمایش کامل فونتهای گروه یکم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه دوم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه سوم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه چهارم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه پنجم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه ششم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه هفتم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه هشتم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه نهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه دهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه یازدهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه دوازدهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه سیزدهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه چهاردهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه پانزدهم

فونتهای این مجموعه


فونتهای سری B برنا رایانه آماده شده برای استفاده در صفحات وب

خرید اطلاعات بیشتر
نمایش کامل فونتهای گروه یکم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه دوم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه سوم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه چهارم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه پنجم

فونتهای این مجموعه


فونتهای اصلاح و استاندارد شده توسط شورای عالی اطلاع رسانی آماده شده برای استفاده در صفحات وب

دانلود رایگان اطلاعات بیشتر
نمایش

فونتهای این مجموعه


فونتهای سری W مریم سافت آماده شده برای استفاده در صفحات وب

خرید اطلاعات بیشتر
نمایش کامل فونتهای گروه یکم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه دوم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه سوم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه چهارم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه پنجم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه ششم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه هفتم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه هشتم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه نهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه دهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه یازدهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه دوازدهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه سیزدهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه چهاردهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه پانزدهم

فونتهای این مجموعه

نمایش کامل فونتهای گروه شانزدهم

فونتهای این مجموعه


VTwoGroup